Trò chơi bài trực tuyến phổ biến - Dánh bài tiến lên

Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

dánh bài tiến lên

Thứ bảy, 05/08/2023 , 16:42:57
Phòng Giáo Dục và Đào Tạo Quận Đống Đa

dánh bài tiến lên

0
0

Vinh danh HSG cấp Thành phố

Trong Kỳ thi chọn HSG cấp Thành phố năm học 2023-2024, 05 bạn HS của dánh bài tiến lên đi thi, cả 5 bạn đều đạt giải! Nhà trường trân trọng và ghi nhận sự cố gắng, nỗ lực của các bạn trong hành trình khẳng định bản thân và chiếm lĩnh tri thức!

Xin được chúc mừng và vinh danh các bạn:

1. Trần Khánh Ly - Lớp 9A1 - Giải Ba môn Lịch sử

2. Nguyễn Trần Thảo Hương - Lớp 9A1 - Giải KK môn Lịch sử

3. Nguyễn Nam Khánh - Lớp 9A9 - Giải KK môn Tiếng Anh

4. Phạm Hoàng Mai - Lớp 9A5 - Giải Nhì môn Tiếng Nhật

5. Hoàng Anh Quân - Lớp 9A9 - Giải KK môn Tin học!

Chúc mừng các bạn! Chúc mừng các thầy cô phụ trách đội tuyển!

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TRƯƠNGTHCS HƯƠNG KHƯƠNG THƯỢNG QUẬN DONGDA TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ KHƯƠNG THƯỢNG VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 2024 TRẦN KHÁNH LY LỚP 9A1 Đạt giải Ba cấp Thành phố môn Lịch sử SNM GIỎI THẢNH PHa 2222'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'TRƯONGTHCS ƯONG KHƯƠNG THƯƠNG QUẠN DÔNG TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ KHƯƠNG THƯỢNG VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 2024 NGUYỄN TRẦN THẢO HƯƠNG LỚP 9A1 Đạt giải Khuyến Khích cấp Thành phố môn Lịch sử SIM GIỎI THÂNH PHHa 2220 220'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KHƯƠNG THƯỢNG QUẠN ĐỐNG TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ KHƯƠNG THƯỢNG VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023 2024 NGUYỄN NAM KHÁNH LỚP 9A9 Đạt giải Khuyên Khích cấp Thành phố môn Tiếng Anh SINH GIỎI THÀNH PH 2222 2000'

Có thể là hình ảnh về 1 người và văn bản cho biết 'KHƯƠNG THƯỢNG QUẠN ĐÔNG TRƯỜNG TRUNG HỌC cơ SỞ KHƯƠNG THƯỢNG VINH DANH HỌC SINH GIỎI CẤP THÀNH PHỐ NĂM HỌC 2023- 2024 HOÀNG ANH QUÂN LỚP 9A9 Đạt giải Khuyến Khích cấp Thành phố môn Tin học SINH GIỎI THÀNH PHa 2220 2000'

 

Top